Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiön tunnustuspalkinto Porin Seudun Tiistaiseuralle

Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö myöntää vuosittain tunnustuspalkinnon anomuksetta yhdelle saajalle pitkään jatkuneesta, poikkeuksellinen aktiivisesta kirkon työhön liittyvästä vapaaehtoisesta toiminnasta. Tänä vuonna palkinto on myönnetty Porin Seudun Tiistaiseuralle. Palkintoon kuuluu paitsi julkinen tunnustus seuran toiminnasta myös 1 000 euron rahasumma.

Perusteluissaan hiippakuntasäätiö katsoo, että seura on tehnyt pitkäaikaista aktiivista työtä ortodoksisen kulttuurin ja uskon esille tuomiseksi alueellaan. Paitsi monia seurakunnan toimintaan liittyviä asioita -esimerkiksi kirkkokahveja- seura on järjestänyt säännöllisesti tiistaiseurailtoja kaksi kertaa kuukaudessa sekä ajoittain pyhiinvaellusmatkoja Valamon ja Lintulan luostareihin. Lisäksi tiistaiseura järjestää vuosittain kahdet myyjäiset ennen pääsiäistä ja joulua.

Tiistaiseura on järjestänyt kesäisin perheleirejä jo yli 30 vuoden ajan. Leirille on osallistunut vuosittain noin 15–40 ihmistä.

Kauppias Veera Mikkilän testamenttilahjoituksen turvin vuonna 1988 perustettu Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö on paikalliskirkkomme vanhin hiippakunnan nimeen viittaava säätiö. Se myöntää anomusten perusteella apurahoja ja ilman anomusta yhden tunnustuspalkinnon joka vuosi. Tähän mennessä jaettu summa on yhteensä jo yli 120 000 euroa.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun säätiön tunnustuspalkinto kohdistui vuoden 2020 alussa Oulun hiippakuntaan siirtyneen Tampereen seurakunnan alueelle.

Lisätietoja:
Seppo Maskonen, asiamiea
Oulun ortodoksisen hiippakunnan säätiö
p. 044 349 0494, seppo.maskonen(at)gmail.com

Maria Ojanen, puheenjohtaja
Porin Seudun Tiistaiseura ry
p. 050 381 2063, maria.ojanen(at)outlook.com