Historia

Porin Seudun Tiistaiseura ry on perustettu 14.10.1962 Tekla ja Yrjö Snoron kodissa Porin maalaiskunnassa Pihlavassa. Tiistaiseuran perustamista edelsi Ortodoksisen Nuorten Liiton Porin Kerho, joka perustettiin 30.1.1955 Linnankadun kansakoulussa Porin Isolinnankadulla. Kerho kuitenkin toimi vain 27.5.1956 saakka.

Porin Seudun Tiistaiseuran perustamiskokouksessa oli läsnä 19 henkeä ja seuran ensimmäisenä puheenjohtajana toimi Olga Trofimoff, varapuheenjohtajana Tekla Snoro, sihteerinä ja rahastonhoitajana Aura Salonen & johtokunnan muina jäseninä Katariina Pasori, Anna Prokki ja Annikki Pelkonen.

Tiistaiseura kokoontui ensimmäisenä vuotenaan poikkeuksellisesti sunnuntai-iltaisin jäsenten kodeissa. Jumalanpalvelukset järjestettiin myös ihmisten kodeissa ja Linnankadun koulussa. Ensimmäisenä vuotena ehdittiin myös perustaa käsityötoimikunta ja osallistua Pyhäin Sergein ja Hermanin Veljeskunnan vuosikokoukseen.

Porin Seudun Tiistaiseuralla on pitkä historia myös filantrooppisena auttajana. Jo ensimmäisenä toimintavuotena seura osallistui keräykseen kolttasaamelaisten auttamiseksi.

Samoin alkuajoista lähtien seura on käynyt vanhusten luona, avustanut Lintulan ja Valamon luostareita (esim. Valamon pääsiäiskauden valkoiset analogiliinat ovat tiistaiseuran valmistamat) ja auttanut hädässä olevia perheitä. Nämä auttamiskohteet ovat olleet ekumeenisia, eli ne eivät ole rajoittuneet ainoastaan Suomen ortodoksisen kirkon piiriin. Nykyään tiistaiseura on esim. Filantropia ry:n kannatusjäsen.

Tiistaiseura kokoontui vuodesta 1972 evankelisluterilaisen kirkkoherranvirastion kerhotiloissa osoitteessa Hallituskatu 9. Jumalanpalvelukset toimitettiin luterilaisessa rukoushuoneessa Mikonkatu 8:ssa. Vuonna 1976 Tampereen ortodoksinen seurakunta osti puutalon Porin Itätullista, Itsenäisyydenkatu 21 A:sta, johon Porin ortodoksit tekivät oman temppelinsä.

Kauan odotettu rukoushuone vihittiin 2.4.1979. Vihkimispalveluksen ja liturgian toimitti Helsingin metropoliitta Johannes (Rinne). Rukoushuoneella tiistaiseuran toiminta vakiintui ja voimistui: perustettiin muun muassa ikonikerho, joka teki ulkomaanmatkojakin, sekä kirkkokuoro aloitti toimintansa.

Tiistaiseura järjesti virkeästi matkoja, myyjäisiä ja talkoita. Jäsenmäärä oli vuonna 1981 jo 40. Tiistaiseura oli vahvasti mukana keräämässä  varoja pyyteettömällä vapaaehtoistyöllään uuden kirkon hyväksi.

Tiistaiseuran historian suurin ilon päivä koitti 29.9.2002. Silloin vihittiin Porin Käppärään rakennettu Pyhän apostoli ja evankelista Johannes Teologin kirkko, jonka on suunnitellut arkkitehti ja rovasti isä Matti Porkka. Kirkko on muodostunut tiistaiseuran toiminnan sydämeksi. Se on hartaiden rukousten ja valtaisan työn tulos.

Tiistaiseura jatkaa nykyään toimintaansa, kuten ennenkin, myös kirkon seinien ulkopuolella. Joka kevät järjestetään ekumeeninen kylvönsiunaus Ahlaisissa yhdessä luterilaisen seurakunnan kanssa. Syksyllä kokoonnumme perinteiseen perheleiriin Merikarvialle. Tiistaiseura järjestää edelleen pyhiinvaellusmatkoja esimerkiksi Valamon ja Lintulan luostareihin Heinävedelle.

Lisää historiaa Porin Seudun Tiistaiseura ry:stä voi lukea teoksesta Unelma omasta kirkosta. Porin Seudun Tiistaiseuran viisi vuosikymmentä (Porin Seudun Tiistaiseura ry, 2012). Kirjaa voi lainata Porin ortodoksisen kirkon kirjastosta.